Lag (2021:363)

Estetiska injektioner

Den 1:a juli 2021 trädde en ny lag i kraft som bl a innebär att endast legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och läkare får utföra estetiska injektioner så som fillers, botox, PRP, sunekos och sklerosering. Lagen innefattar även krav på betänketid om minst 48 timmar inför denna typ av behandlingar.

För dig innebär det att om du är ny kund eller inte har fått samma behandling av oss inom de senaste sex månaderna så krävs en obligatorisk konsultation minst 48 timmar före din behandling för att gå igenom dina tänkta behandlingar, alternativ, risker och möjliga komplikationer.

Har du inte kommit på konsultation minst 48 timmar innan innebär detta att vi inte kan utföra din bokade behandling.

Fillers

Vi erbjuder en rad olika fillers-behandlingar.
 • Läppförstoring med klassisk teknik eller Russian Lips med Julia Clark's Masterclass-teknik

 • Behandling för att göra kindbenen mer markerade

 • Behandling för att göra käklinjen mer markerad

 • Utfyllnad av haka för att göra den mer markerad

 • Utfyllnad av de nasolabiala vecken

 • Utfyllnad av marionettlinjer / sura mungipor

 • Näskorrigering med fillers eller med fillers + botox (Barbie Nose)

Från 2 200 SEK

Värt att veta om fillers

Hyaluronsyra är ett ämne som förekommer naturligt i kroppen och kan framställas syntetiskt från en process av bakteriell fermentering, kemiskt stabiliseras och renas för användning som ett injicerbart fyllnadsmedel.

Behandling med fillers kan utföras i områden kring munnen, ögonbryn, tinningar, under ögonen, näsa, käke, haka, kindben, kinder, händer, panna, hals etc. Samtliga fillers kan innehålla lokalbedövning för att minska obehag. Fortsatta behandlingar är nödvändiga för att bibehålla effekten av fyllnadsmedel över tid och de stoppar inte åldringsprocessen. Efter injektion bryts fyllnadsmedel långsamt ned av kroppen. Effektlängden av fyllnadsmedel är varierande och beror på individens förbränning.

Beroende på vilken behandling och filler vi använt, kan resultat från behandling kvarstå i upp till 12-18 månader, tiden varierar beroende på hudens tillstånd, behandlat område, produktmängd, injektionsteknik och livsstilsfaktorer som sol, rökning, hög ämnesomsättning, träning med mera. Läppbehandling håller i regel kortare än övriga behandlingar till en början på grund av läpparnas höga vaskularisering och aktivitet i läppområdet. En återbehandling inom tre till sex månader efter första behandling kan vara nödvändigt för hållbarhet och optimering av resultat. Alla behandlingar med fillers som innehåller hyaluronsyra är temporära. Om du beslutar dig för att inte fortsätta med injektioner kommer hyaluronsyran till slut naturligt absorberas in i huden, utan att lämna några spår, och de uppnådda resultaten försvinna.

Det kan vara klokt att planera en fillers-behandling när du kan vara ledig någon dag efteråt. Efter injektion kan reaktioner som rodnad, svullnad, blåmärken och lätt ömhet uppkomma. Det här är normala reaktioner efter en injektionsbehandling, särskilt om det är första gången, och kan kvarstå i flera dagar och ibland veckor beroende på omfattning av behandlingen och område. Fillern kan kännas lite hårdare de första veckorna och integreras i vävnaden efter ca fyra till åtta veckor. Vid behandling av större områden som exempelvis haka, käklinje eller kindben kan ojämn svullnad uppstå de första dagarna efter behandlingen vilket kan upplevas som asymmetri, det jämnar normalt ut sig när svullnaden lägger sig. Det tar oftast längre tid med hårdare fillers som används i bl.a. kinder, haka och käklinje.

Alternativa behandlingar

Alternativa behandlingar inkluderar att undvika behandla rynkor eller volymförlust på något sätt. Förbättring av rynkor och volymförlust kan åstadkommas med andra behandlingar som: Radiesse, laserbehandlingar, kemiska peels, Dermapen eller alternativa typer av fyllmedel som Profhilo (ansikte och hals), Sunekos (ögon), Teosyal Redensity 1 (skinbooster), PRP (blodplättrikplasma).

Kontraindikationer

 • Graviditet och amning - Reproduktionsstudier på djur har inte utförts för att avgöra om fillers kan ge fosterskador. Det är inte känt om nedbrytningsprodukter från fillers kan utsöndras i bröstmjölk. Det rekommenderas inte att gravida eller ammande behandlas med fyllnadsmaterial.

 • Läkemedelsinteraktioner - Det är inte känt om fillers reagerar med andra läkemedel i kroppen.

Vanliga biverkningar

 • Svullnad kan hålla i sig upp till en vecka. Rodnad och blåmärken försvinner vanligtvis efter 1-2 veckor.

 • Klumpar förekommer i samband med att fillers binder vätska och masseras vid behov.

 • Ojämn svullnad vid behandling av större områden som haka, käklinje och kindben kan uppstå men lägger sig normalt efter ett par dagar.

 • Missfärgning kan bero på ytlig placerad filler och försvinner genom att fillern löses upp med hjälp av hyaluronidase.

 • Asymmetri kan bero på ojämn nedbrytning av fillern, felaktig placering eller omöjlighet att uppnå eller upprätthålla exakt symmetri på grund av grundläggande anatomi. Smärta/obehag i samband med injektioner är normalt och vanligtvis av kort varaktighet.

Sällsynta biverkningar

 • Djupare strukturer som nerver och blodkärl kan skadas under injektionsförloppet, dessa kan vara tillfälliga eller permanenta.

 • Infektionssymptom är rodnad, svullnad, varbildning och behandlas med antibiotika. Herpesutbrott kan utlösas på grund av bland annat nålsticken, solexponering, nedsatt immunförsvar, vid återkommande munsår kan detta förebyggas med hjälp av antiviral medicin.

 • Hudnekros (vävnadsdöd) beror på nedsatt syretillförsel till följd av intraarteriell injektion. Om denna komplikation skulle inträffa kan ytterligare behandlingar eller operation vara nödvändiga.

 • Allergiska reaktioner och överkänslighet mot något av innehållsämnena.

 • Ärrbildning till följd av immunreaktion.

 • Granulom uttrycker sig som knölar i huden och djupare vävnader. Om dessa skulle inträffa kan ytterligare behandlingar inklusive kirurgi vara nödvändiga.

 • Under- / överkorrigering, mängden filler kan vara otillräcklig eller överdriven. Det är inte alltid möjligt att kontrollera processen för injektion av fyllnadsmedel på grund av faktorer som kan hänföras till varje patients status.

 • Om din behandlare anser att det krävs korrigering kan du rekommenderas att överväga ytterligare behandling. Om överkorrigering inträffar, hyaluronidase eller massage kan minska volymen.

 • Migrering av fyllnadsmedel från dess ursprungliga injektionsställe kan yttra sig som fyllighet i intilliggande vävnad.

 • Läkemedels- och lokalbedövningsreaktioner. Medicinsk behandling av dessa tillstånd kan vara nödvändig.

 • Otillfredsställande resultat kan förekomma.

Eftervårdsråd

Efter behandlingen ska området inte vidröras på grund av risk för infektion, smink kan du använda tidigast efter 24 timmar, undvik träning på 24 timmar, undvik extrem värme/kyla/solljus/bastu i 2 veckor. Du skall inte massera området eller på något sätt manipulera behandlat område på eget initiativ under läkningsperioden, försök undvika att sova på det injicerade området en till två dagar efter behandling.

Botulinumtoxin

Behandlingar med Botulinumtoxin kan utföras i både estetiskt och medicinskt syfte.
 • Pannan, arga rynkan, kråksparkar

 • Haka/apelsinhud

 • Bunny lines/näsrynkor

 • Lip flip/ rökrynkor eller sura mungipor

 • Ögonbrynslyft

 • Behandling av käkmuskler mot tandgnissling som ofta kan leda till huvudvärk

 • Svettbehandling händer, fötter eller armhålor

Från 1 500 SEK

Värt att veta om Botulinumtoxin

När vi i vardagsspråk använder begreppet Botulinumtoxin så menar vi ett preparat med Botulinum Toxin typ A av märkena Vistabel, Bocoture, Azzalure, Botox, Dysport eller Xeomin. Behandling med läkemedlet Botulinumtoxin typ A innebär injektioner i muskeln (intramuskulärt) och leder till att muskeln tillfälligt slappnar av vilket ger synliga förbättringar av rynkornas utseende, alternativt i huden (intradermalt) för att dämpa överaktiva svettkörtlar.

Den dos som injiceras beräknas utifrån en standarddos i kombination med en individuell bedömning av muskulaturen i dynamiskt och statiskt läge. Injektionspunkter och doser kan således variera utifrån individuella förutsättningar samt för att undvika komplikationer som tung panna eller hängande ögonlock.

Effekten kommer successivt ett par dagar efter behandlingen och med maximalt resultat efter 2 veckor. Varaktigheten är individuell och vanligtvis mellan 3-6 månader. Resultat kan inte garanteras vid behandling med Botulinumtoxin typ A och resultatet påverkas också mycket beroende av hur eftervårdsråden följs.

Våra muskler är ofta ojämnt tränade utifrån mimik och anatomi. Behandling med Botulinumtoxin typ A kan leda till ojämnheter i ansiktet om vissa muskler påverkas mer än andra. I de flesta fall går det att korrigera med en så kallad ”touch-up” cirka 2-3 veckor efter behandlingen. I sällsynta fall kan ojämnheter kvarstå under veckor eller månader. Vid stor volymförlust eller nedsatt hudelasticitet i framförallt panna, kring ögon och tinningar rekommenderas filler eller Profhilo för att garantera ett bra resultat.

Möjliga biverkningar

I likhet med andra läkemedel kan injektion med Botulinumtoxin typ A ge biverkningar och svåra biverkningar är oftast relaterade till betydligt högre doser än vid estetiskt bruk.

Vanliga biverkningar är associerade till injektionen och penetration av hudbarriären. De är övergående och uppkommer oftast i samband med eller de första dagarna efter behandlingen och kan vara:

 • Irriterad hud, spänningar, klåda, rodnad, svullnad, blåmärken och smärta där injektionen givits.

 • Andra biverkningar kan vara hängande ögonlock, sänkt/tung panna, huvudvärk eller infektion.

Vanligtvis försvinner dessa besvär inom timmar eller dagar efter behandlingen men kan i sällsynta fall kvarstå en längre tid.

Eftervårdsråd

Området som injicerats ska inte masseras och undvik att applicera hudvård/smink nästkommande 24 timmar. Håll dig upprätt minst 4 timmar efter behandlingen. Undvika hård träning och extrem kyla/värme 24 timmar efter behandlingen.

Vid behov kan eventuell korrigering kan ske mellan 2-3 veckor efter den utförda behandlingen. Ny behandling med full dos sker tidigast 12 veckor efter den senaste injektionen.

Trådlyft

Trådlyft är många gånger ett modernt alternativ till kirurgiska ingrepp med minimal risk för komplikationer och är en behandlingstyp som ger ett naturligt men märkbart resultat. Detta är en behandling som bromsar och föryngrar hudens åldrande genom ökad kollagenproduktion, stramar upp trött hud och skapar lyster och elasticitet långsiktigt.
Med trådlyft behandlar vi områden som ögonbryn, kinder, käklinje och hals, områden under ögonen, ovanför läppen, pannan, rökrynkor, nasolabiala veck, marionettlinjer, tunn hud/linjer på kinderna, bröstlyft, barbie nose, gäddhäng på armar eller dekolletage.
En behandling föregås alltid av en konsultation där vi går igenom förutsättningar och önskemål och lägger upp en behandlingsplan.

Från 2 900 SEK

Värt att veta om Trådlyft

Vartefter vi åldras förlorar huden sin spänst och huden blir slapp när produktionen av kollagen och elastin avtar. Ett plastikkirurgiskt ingrepp kan vara en lösning, men innebär ofta en påfrestning med narkos och långa läketider, behandlingen kan också ge ärr. Ett modernt alternativ till kirurgiska ingrepp är istället trådlyft som ger ett skonsamt ansiktslyft och risken för komplikationer är minimal. Trådlyft är en behandling som lämpar sig bra att kombinera med tex fillers och botoxbehandlingar.

De trådar som används är CE-märkta PDO-trådarna som är av samma typ och material som de suturer som används inom kirurgin, dessa bryts ned i kroppen efter en period på ca 6-9 månader. Två huvudsakliga typer av trådar används, den ena typen är lite grövre och försedda med hullingar som placeras i hudens fettlager under lokalbedövning. Tråden fästs i ena änden och sedan drar man lätt i tråden i andra änden för att skapa ett lyft och hullingarna fäster i huden. Vanliga områden för trådlyft med hullingförsedda trådar är ögonbryn, kinder, käklinje och hals. Den andra typen av trådar kallas mono-trådar och har inga hullingar, dessa placeras i ett mönster i huden för för att öka produktionen av kollagen och elastin och föryngrar på så sätt huden och ger ett lyft. Mono-trådar används vanligen för att behandla områden under ögonen, ovanför läppen, pannan, nasolabiala veck, marionettlinjer eller tunn hud/linjer på kinderna.

Under tiden trådarna bryts ner stimulerar de nyproduktion av kollagen och elastin i huden men kan även ge en viss fettupplösande effekt, kombinationen av dessa faktorer ger ett lyft. Du får alltså en direkt uppstramade effekt av trådarna som sedan förbättras över tid med maximal effekt efter ca 3-6 månader. Effekten är egentligen permanent men naturligt åldrande gör att det synliga resultatet avtar och man räknar med att effekten normalt är synlig mellan 1,5 och 3 år efter behandling.

För bästa resultat kan man göra en kompletterande behandling efter ca 6-9 månader och sedan räknar men med att en underhållsbehandling cirka vartannat år bibehåller det uppnådda resultatet. Det är troligt att du kommer att få en viss veckning i huden vilket är helt normalt och det kan dröja 1-5 dagar innan det lägger sig. Du kan återuppta de flesta aktiviteter dagen efter behandlingen.

Trådlyft rekommenderas normalt inte vid kraftigt åldrande med mycket överskottshud, kalkonhals eller djupa rynkor och veck i ansiktet, då suturerna helt enkelt inte kommer orka bära tyngden. I sådana fall krävs oftast kirurgi.

Möjliga biverkningar

Vanliga biverkningar är associerade till injektionen och penetration av hudbarriären. De är övergående och uppkommer oftast i samband med eller de första dagarna efter behandlingen och kan vara:

 • Irriterad hud, spänningar, klåda, rodnad, svullnad, blåmärken och smärta där injektionen givits.

 • Andra biverkningar kan vara illamående/kräkningar, yrsel eller svimning, huvudvärk eller infektion.

Vanligtvis försvinner dessa besvär inom timmar eller dagar efter behandlingen men kan i sällsynta fall kvarstå en längre tid.

Eftervårdsråd

Sov helst på rygg den första veckan och undvik hård träning. Försök att inte röra det behandlade området första dygnet, det innebär en ökad risk för infektion. Undvik kraftig ansiktsmimik, att skrubba ansiktet, kemisk peeling och rakning den första veckan efter behandlingen. Undvik massage av ansikte fyra veckor efter behandlingen. Undvik ultraljudsbehandling, laser eller IPL under sex till åtta månader.

Använd receptfria smärtstillande läkemedel vid behov (undvik ibuprofen) och använd is vid eventuell svullnad.

Sunekos

Sunekos 200 är en produkt som används för att återställa volymförlust och förbygga tecken på åldrande. Produkten är uppbyggd av en blandning av ren hyaluronsyra och en patenterad sammansättning av aminosyror som stimulerar hudens egna produktion av kollagen och elastin. Behandlingen förbättrar hudens elasticitet och reducerar pigment under ögonen på ett naturligt sätt.

Från 2 000 SEK

Värt att veta om Sunekos

Produkten som används heter Sunekos 200 och består av en blandning av ren hyaluronsyra samt en patenterad sammansättning av aminosyror och vitaminer som stimulerar hudens egen produktion av kollagen och elastin vilket tillför volym samt stärker och förbättrar hudens elasticitet.

Sunekos kan användas på alla hudtyper och på olika områden men är särskilt effektivt för att behandla området runt ögonen mot påsar, håligheter eller mörka ringar, kråksparkar och fina linjer.

Resultatet är som alltid väldigt individuellt och beroende av främst ålder, hudkvalitet och livsstil. Behandlingen tillför volym samtidigt som den stärker upp och förbättrar hudens elasticitet. Behandlingen leder ofta till en slätare hy med jämnare hudton där fina linjer, håligheter och mörka ringar under ögonen upplevs mindre eller helt försvinner. Många ser resultat redan efter första behandlingen men för att uppnå bästa resultat rekommenderas en kur på 3 behandlingar med ca 3 veckors mellanrum och sedan en behandling omkring var sjätte månad för att bibehålla resultatet.

Du ska inte ha någon infektion i kroppen när du kommer för din behandling och huden i området du vill behandla ska vara hel och får inte vara irriterad, ha hudutslag eller infektioner.

Kontradiktioner

Graviditet och amning, pågående infektion i kroppen, aktiv herpes, allergi mot någon av Sunekos komponenter, aktiv acne i området, nyligen opererad eller har planerad operation.

Möjliga biverkningar

Vanliga biverkningar är svullnad i området som minskar successivt direkt efter behandlingen. Man kan förvänta sig en lätt ”kuddighet” speciellt runt ögonen något eller några dygn efter behandlingen. Blåmärken, irritation och ömhet vid det behandlade området kan förekomma. För att minska risken för blåmärken rekommenderar vi att du undviker blodförtunnande läkemedel som tex Ipren, Magnecyl, Voltaren och Treo dagarna innan din behandling.

Eftervårdsråd

Undvik att ta på det behandlade området, dricka alkohol och använda makeup.

Under två veckor efter behandling bör du undvika direkt solljus, UV-ljus, minusgrader och bastubad. Det rekommenderas att undvika ansträngande aktiviteter eller träning i upp till 24 timmar och att undvika att massera det behandlade området. Försök att sova med huvudet högt och undvika att sova på de injicerade området en till två dagar efter behandlingen. Undvik att göra en behandling innan en planerad resa, pga. komplikationsrisken. Använd alltid hög solskyddfaktor (spf 50).

Sklerosering

Med sklerosering för ådernät kan man behandla ytliga blodkärl på benen (så kallade spider veins).
Det finns en rad olika faktorer som kan orsaka ådernät och de uppstår ofta sakta och över lång tid. Den absolut vanligaste orsaken till att ådernät uppstår är arv men andra vanliga orsaker är bland annat ålder, solskadad hud, övervikt och olika hud- eller livsstilssjukdomar. Ca 50% av befolkningen har eller kommer någon gång att få ådernät i någon form.

Från 2 200 SEK

Värt att veta om Sklerosering

Sklerosering är en injektionsbehandling för att behandla ytliga blodkärl på benen. Läkemedlet Aethoxysklerol injiceras långsamt med en tunn nål i blodkärlen. Detta får till följd att Kärlväggen irriteras och drar ihop sig. När flödet i kärlet upphör kommer det förtvina och försvinna.

Eftersom en nål används är det sannolikt att det kommer att blöda lite från injektionsstället. Efter injektionen kan reaktioner så som svullnad, rodnad och blåmärken uppkomma. Reaktionerna kan orsaka sveda, klåda eller obehag (ömhet) när man trycker på injektionsstället och kan vara i flera dagar. Kärlet kan upplevas mer framträdande direkt efter behandlingen och kommer variera i färg de närmaste veckorna efter. Från rött till blått och sedan till brunt för att till sist blekna bort helt 6 till 8 veckor efter behandlingen. Det går tyvärr inte att garantera att alla kärl försvinner, nybildning av ådernät kan fortfarande ske efter behandlingen. Det kan också klia lite efter behandlingen, vilket är helt normalt.

Det är inte alltid möjligt att se effekten av behandlingen omedelbart eftersom det kan ta tid för blodkärlen att stängas. Vissa ådernät försvinner efter bara en behandling, men vanligtvis behövs två till fyra behandlingar för att uppnå ett varaktigt och tillfredsställande resultat.

Möjliga biverkningar

Följande är möjliga biverkningar vid alla enkla injektioner och inte specifika för Sklerosering:

 • Smärta vid injektionsstället

 • Blödning, blåmärken och/eller infektion som med alla typer av injektioner

 • Kortvarig rodnad i huden

 • Allergisk reaktion på lösningen

 • Skada på en nerv och/eller muskel som vid alla typer av injektioner

 • Klåda vid injektionsstället

 • Illamående /kräkningar

 • Yrsel eller svimning

 • Tillfällig ökning av blodsockret

 • Svullnad

Eftervårdsråd

Ådernätsbehandling innebär ingen konvalescens och du kan till exempel gå tillbaka till jobbet direkt efteråt.

Vi rekommenderar att du använder stödstrumpor den första veckan. För att minska risken för bestående pigmentering av huden det behandlade området ej utsättas för sol på fyra veckor efter behandlingstillfället eftersom det orsaka missfärgning av huden som behandlats. Undvik träning de första tre dagarna efter behandling och bastubad under den första veckan.

PRP - Platelet Rich Plasma

Kort beskrivet bygger en PRP-behandling på att vi tar en liten mängd av ditt eget blod och använder sedan en centrifug för att separera ut plasman i blodet. Plasman innehåller regenerativa och cellbevarande komponenter och det är detta som PRP-behandlingen utnyttjar. Den utvunna plasman injiceras sedan för att antingen stimulera hår/skäggväxt eller för att stimulera hudens egen föryngringsprocess. Just för att det är det egna blodet som används kallas det ofta för en vampyrbehandling.
Vi erbjuder:
 • Vampyrbehandling ansikte

 • Vampyrbehandling händer

 • Behandling mot håravfall

 • Behandling för att stimulera skäggväxt

Från 1 500 SEK

Värt att veta om PRP

Blodplättrik plasma, även känd som "PRP" är en injektionsbehandling där en persons egen blodplasma används. En liten mängd blod (ca 20ml) dras upp i en spruta, detta är en relativt liten mängd jämfört med bloddonation 500 ml. Blodet centrifugeras i en speciell centrifug för att separera dess komponenter (röda blodkroppar, trombocytrikt plasma, trombocytfattigt plasma).

Blodplättar är mycket små celler i ditt blod som är involverade i koagulations- och läkningsprocessen.

När PRP injiceras släpps det ut ett antal enzymer för att främja läkning och vävnadsrespons inklusive attrahera stamceller och tillväxtfaktorer. Som ett resultat börjar nytt kollagen utvecklas. Vid behandling av solskadad och/eller åldrad vävnad kan PRP påverka vävnaden till ett friskare och yngre tillstånd. Hela proceduren tar cirka 45 minuter till en timme. Vanligtvis rekommenderas minst 3 behandlingar, men fler behandlingar kan vara nödvändigt för vissa individer. Underhållsbehandling kan göras en gång per år efter den första kuren behandlingar för att bibehålla resultaten.

PRP har använts i över 20 år för dess sårläkande egenskaper sårläkande egenskaper och dess beprövade effektivitet har utvidgats över flera medicinska specialiteter inklusive hjärt-/kärlkirurgi, ortopedi, idrottsmedicin, fotvård, ÖNH, neurokirurgi, tand- och käkkirurgi (tandimplantat och bihålor), urologi, dermatologi (kronisk sårläkning), oftalmologi och kosmetisk kirurgi.

PRP:s framväxt inom estetik och hudföryngring började i 2004 i Europa, Asien, Australien och Sydamerika. Områden som vanligtvis behandlas för estetiska ändamål och hudföryngring inkluderar: fina linjer och veck runt ögonen och läppar, ansikte, hals, bröst och dekolletage, händer och hårbotten för att stimulera hårtillväxt genom att stärka befintliga hårsäckar.

Fördelar med PRP

Det finns ingen risk för allergier då man använder kundens eget blod och stamceller som har visat sig ha övergripande föryngrande effekter på huden inklusive: förbättring av hudstruktur, tjocklek, fina linjer och rynkor, ökad volym via ökad produktion av kollagen och elastin, och genom att minska och förbättra utseendet på ärr. Den är inte utformad för att ersätta kosmetisk kirurgi, eftersom det i vissa fall finns mer lämpliga procedurer. Kort återhämtningstid.

Resultaten är i allmänhet synliga efter 3-4 veckor och fortsätter att förbättras gradvis under de följande 3-6 månaderna med förbättrad textur och ton. Djupare rynkor och veck kan inte återställas och endast en minimal förbättring är förutsägbar hos personer som använder droger, alkohol och tobak.

Det finns ingen garanti att grov ärrbildning förbättras eller återställs. PRP för hårtillväxt kan stimulera och stärka befintliga hårsäckar men det skapar inte nya hårsäckar eller återställer folliklar som redan har dött.

Tunnhårighet och håravfall kan dra nytta av PRP-behandlingar, men PRP kan inte behandla fullständig skallighet.

Nuvarande data visar att resultaten kan vara i 18-24 månader. Naturligtvis är alla individer olika så det kommer att finnas variationer på uppnådda resultat. PRP-behandling inte är permanent eftersom naturlig nedbrytning av celler (vävnad) kommer att inträffa över tid.

Kontraindikationer

 • Akuta och kroniska infektioner

 • Hudsjukdomar (porfyri, SLE)

 • Cancer

 • Kemoterapi behandlingar

 • Svåra metaboliska och systemiska störningar

 • Onormal trombocytfunktion (blodsjukdomar, dvs hemodynamisk instabilitet, ökad blödningsbenägenhet, trombocytopeni)

 • Leversjukdomar

 • Blodförtunnande behandling

 • Användning av kortikosteroider inom två veckor av proceduren

 • Gravida/ammande

Möjliga biverkningar

Följande är möjliga biverkningar vid alla enkla injektioner och inte specifika för PRP -terapi:

 • Smärta vid injektionsstället

 • Blödning, blåmärken och/eller infektion som med alla typer av injektioner

 • Kortvarig rodnad i huden

 • Allergisk reaktion på lösningen

 • Skada på en nerv och/eller muskel som vid alla typer av injektioner

 • Klåda vid injektionsstället

 • Illamående /kräkningar

 • Yrsel eller svimning

 • Tillfällig ökning av blodsockret

 • Svullnad

 • Minimal effekt av behandlingen. Även om goda resultat förväntas finns det ingen garanti. Några patienter uppnår inte sina önskade mål eller resultat, trots korrekta procedurer. Det kan vara möjligt att fortsätta med fler behandlingar, men inte på något sätt en säkerhet för att förbättra dina resultat.

 • Hårchock. Chockhåravfall är en sällsynt bieffekt av blodplättsrik plasmainjektion. Håravfallet är vanligtvis tillfälligt.

Alternativ till PRP

 • Avstå från att göra ingreppet

 • Kirurgi

 • Hårtransplantation

 • Injektioner med neurotoxiner (botulinumtoxin typ A)

 • Injektioner av diverse fyllnadsmedel (hyaluronbaserad filler, Radiesse, Profhilo, Sunekos)

 • Laser- och ljusbaserade behandlingar som pulserande ljus

 • Kemiska peeling

 • Dermapen

Eftervårdsråd

Initialt kommer du att se och känna en svullnad, rodnad och värmeökning i området. Blåmärken kan uppstå. Återhämtningen de närmaste dagarna är i regel snabb, du får specifika eftervårdsråd av din behandlare baserat på behandlat område.

Du ska inte sminka över huden det första dygnet och kan ha en rodnad och lätt svullnad mellan 12-24 h efter behandlingen. Välj en behandlingsdag då du kan följa dessa råd.

Hyalase

Hyalase är ett läkemedel som används av injektionsbehandlare för att snabb borttagning av oönskad filler, både i akuta fall där filler exempelvis råkat injiceras i ett kärl och orsakar komplikationer men främst när filler migrerar, kunden inte är nöjd med resultatet av en tidigare fillerbehandling eller helt enkelt tröttnat på sin filler.

Från 2 200 SEK

Värt att veta om Hyalase

Hyalase (hyaluronidase) är ett licensierat läkemedel som används för att avlägsna oönskad HA-filler. Det är väldigt viktigt att det alltid finns Hyalase tillgängligt på alla kliniker där fillersbehandlingar med hyaluronsyra utförs. Hyalase är det enda tillgängliga preparatet på marknaden som löser upp en filler baserad hyaluronsyra och därför enda sättet att häva en eventuell komplikation.

Som utbildad behandlare ska man väl känna till så kallade ”danger-zones” och ”safe-zones” men det går inte med säkerhet att säga att komplikationer aldrig uppstår för att man undviker särskilt känsliga områden. Som legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska finns djupgående anatomikunskaper men det kan alltid finnas anatomiska avvikelser som vi inte kan förutse och det är därför viktigt att det finns ett sätt att säkert ta bort filler om något skulle gå fel.

Det är dock ytterst ovanligt att akuta komplikationer uppstår utan den vanligaste anledningen till att vi löser upp filler är på grund av att den migrerat, att kunden inte är nöjd med sitt resultat eller har tröttnat på sin filler och vill ta bort den.

Eftersom Hyalase är ett licensreglerat läkemedel så injiceras det endast av legitimerad personal under delegering av ansvarig läkare. Vi genomför alltid ett pricktest innan din hyalasebehandling för att undvika eventuell allergisk reaktion. När testet är godkänt är du godkänd för behandling.

Nedbrytningsprocessen av hyaloronsyran pågår i upp till två veckor efter din behandling, men ofta kan du se effekt redan efter några dygn. För en relativt nybehandlad eller mjukare filler räcker normalt en hyalasebehandling men i vissa fall kan det behövas två eller tre behandlingar om en filler legat länge eller om det är en hårdare filler som är svårare att bryta ner.

Möjliga biverkningar

Vanliga biverkningar är lokal svullnad, blåmärken, rodnad, värmekänsla och lätt ömhet efter behandlingen som försvinner efter några dagar. I vissa fall krävs fler behandlingar, detta är beroende av vilken typ av filler du fått, ålder på fillern, område samt mängd.

Fettreducering med Prostrolane/Dermaheal

Prostrolane inner B är en injicerbar gel med verksamma peptider som effektivt reducerar fett. Behandlingen med Prostrolane är i stort sett smärtfri och ingen bedövning behövs.
Dermaheal LL är en fettupplösande behandling där man använder sig av injektioner för att reducera envisa fickor med fett.
Produkterna är effektiva på alla fettlager i både kropp och ansikte och kan med fördel användas till att punktbränna fettansamlingar som är svåra att nå med träning och hälsosam kost.

Från 2 500 SEK

Värt att veta om Fettreducering

Prostrolane Inner B är ett smärtfritt fettreducerande medel som i jämförelse med andra fettreducerande injektioner inte orsakar reaktioner som vävnadsnekros, ödem, blåmärken, domningar och erytem som ofta annars kan förekomma. Denna patenterade teknologi ger både fettreducerande och huduppstramande effekt samt stärker hudens elasticitet.

Dermaheal LL är en fettupplösande behandling där man använder sig av injektioner för att reducera envisa fickor med fett, som inte så lätt tas bort genom kost eller träning. Metoden kan vara effektiv för att minska lokala fettavlagringar och förbättra hudens elasticitet.

Mest effektivt är det med flera behandlingar där dessa preparat alterneras varje behandlingstillfälle.

Dubbelhaka är det vanligaste området som behandlas men man kan även behandla käkdel, kärlekshandtag, mage, gäddhäng, rumpa, baksida lår med mera. För bästa resultat rekommenderas 2 behandlingar för ansikte eller 3-4 behandlingar för kroppen i övrigt med 2 veckors mellanrum.

Det är viktigt att komma ihåg att inga behandlingar helt kan ersätta träning och sund kost för att få en hälsosam kropp. Däremot är fettreducering med Prostrolane/Dermaheal en effektiv metod att punktförbränna fettansamlingar som i exempelvis en dubbelhaka som kan vara svår att reducera trots ett i övrigt hälsosamt leverne.

Behandlingen är permanent men om man ändrar livsstil och går upp i vikt kan även de fettceller som är kvar bli större och på så sätt växer området igen, precis som med vid fettsugning.

Kontraindikationer

Graviditet och amning, pågående infektion i kroppen eller injektionsområdet eller feber. Undvik alkohol och NSAID preparat som Ipren ca en vecka före behandling, samt omega 3 och omega 6 ca två veckor före behandling..

Möjliga biverkningar

Följande är möjliga biverkningar vid alla enkla injektioner och inte specifika för behandling med Prostrolane:

 • Smärta vid injektionsstället

 • Blödning, blåmärken och/eller infektion som med alla typer av injektioner

 • Kortvarig rodnad i huden

 • Allergisk reaktion på lösningen

 • Skada på en nerv och/eller muskel som vid alla typer av injektioner

 • Klåda vid injektionsstället

 • Illamående /kräkningar

 • Yrsel eller svimning

 • Tillfällig ökning av blodsockret

 • Svullnad

 • I vissa fall förekommer huvudvärk under något dygn efter behandlingen

Eftervårdsråd

Efter behandlingen ska området inte vidröras på grund av risk för infektion, smink kan du använda tidigast efter 24 timmar, undvik träning 48 timmar efter behandlingen, undvik extrem värme/kyla/solljus/bastu i 2 veckor och använd gärna solskydd med hög spf.

Microbotox

Microbotox är en hudbehandling där en mikroskopisk mängd botulinumtoxin blandas med fuktgivande fillers, antioxidanter och vitaminer och sedan injiceras ytligt i din hud med mycket små nålar. Syftet är att förbättra din hudkvalitet och ge lite extra glow. Några möjliga effekter är:
 • Ökad lyster
 • Minskad talgproduktion
 • Porsammandragning
 • Minskad synlighet av fina linjer
 • Hudföryngring och förebyggande behandling för motverka ålderstecken

Från 2 000 SEK

Värt att veta om Microbotox

Microbotox är en ansiktsbehandling där mikroskopiska mängder botuliniumtoxin blandas med hyaluronsyra och vitaminer för att sedan stämplas in i hudlagret. Botuliniumtoxinet påverkar muskeländarna som fäster mot hudlagret vilket minskar synligheten av fina linjer, ger en hudföryngring och arbetar förebyggande mot ålderstecken.

Behandlingen ger även en porsammandragning till följd av att musklerna runt porerna drar ihop sig. Passar även dig med fet hud pga att oljeformationen i porerna reduceras vilket bidrar till minskad uppkomst av acne. När blandningen stämplas in kommer kollagenproduktionen att stimuleras vilket ger spänstigare hud.

Efter ca en vecka börjar du se resultatet av behandlingen. Huden och porerna drar ihop sig och du får en minskad oljeproduktion vilket leder till mindre orenheter och ökad lyster. Du kan även få minskad akne tack vare att botox hämmar p-faktorn, en av huvudfaktorerna till inflammationer som leder till acne.

Möjliga biverkningar

Biverkningar eller eventuella komplikationer till följd av en botolinumtoxin behandling är mycket ovanliga och i de fall de förekommer är dessa av relativt enkel karaktär. Svullnad och lätta blåmärken kan uppkomma vid injektionsområdet och du kan eventuellt få en tillfällig huvudvärk efter ingreppet. Eftersom en nål används är det sannolikt att det kommer blöda lite från injektionsstället.

Eftervårdsråd

Du ska undvika att ta på det behandlade området och att sminka över huden de första 6 timmarna efter behandlingen, du bör undvika träning och bastubad i 48 timmar och under två veckor bör du undvika direkt solljus och använda solskydd med hög SPF.

 

Profhilo / Ejal40

Profhilo eller Ejal40 är produkter framtagna för att motverka hudens åldrande och motverkar slapphet i huden genom att återställa nivån av hyaluronsyra som naturligt finns i huden. Kliniska data bekräftar att hudens struktur, elasticitet och fuktbalans förbättras med en omedelbar uppstramande verkan.

Från 2 200 SEK

Värt att veta om Profhilo/Ejal40

Profhilo och Ejal40 är produkter med väldigt höga halter av stabiliserad injicerbar hyaluronsyra, betydligt högre halter är i exempelvis fillers. Det som gör produkterna unika är att de innehåller hyaluronsyra med både hög och låg molekylvikt, något som kallas för ett samverkande hybridkomplex. Detta hjälper till att strama upp huden, stärker och återfuktar huden och har dessutom remodellerande effekt på åldrande vävnad som börjar tappa sin spänst.

Profhilo/Ejal40 ger utmärkta resultat när den används som enda behandling men kan också kombineras med andra estetiska behandlingar. BAP-tekniken används för att maximera effekten i områdena runt och under hakan. Fördelarna är:

• Noggrant utvalda injektionspunkter i ansiktet

• Produktens specifika spädningsmekanism

• 5 injektioner per sida

• Mindre smärta (långsam injektion)

• Lägre risk för blåmärken och hematom

• Färre behandlingstillfällen

Vid behandling med PROFHILO/EJAL40 orsakas temporära blödningar och kanaler i huden och därför är hygien av yttersta vikt efter din behandling. Oftast behövs flera behandlingar för att se full effekt beroende på vad som behandlas. PROFHILO/EJAL40 är en stabiliserad produkt som finns kvar i huden i upp till 28 dagar, under tiden aktiveras fyra olika typer av kollagen och elastin genom långsam frisättning av hyaluronsyra. Nästa behandling kan du genomföras tre till åtta veckor efter din föregående behandling, detta kommer du överens om med din behandlare.

Möjliga biverkningar

Efter behandlingen är rodnad, lätt svullnad, ömhet och värmeökning normalt i behandlat område. Rodnaden lägger sig vanligtvis efter några timmar eller nästkommande dag.

Eftervårdsråd

Du kan återgå till normala aktiviteter direkt efter behandlingen. De vanligaste reaktionerna på huden efter några dagar är vanligtvis torrhet, flagnande hud, lätt rodnad och lätt svullnad.

Du bör undvika att ta på det behandlade området de närmaste timmarna. Undvik att duscha, bada eller rengöra området samma dag som du behandlats. Du skall under 12 timmar undvika smink på huden som blivit behandlad för att minska infektionsrisk. Byt till rent örngott och handduk.

Under de första 48 timmarna efter behandling bör du undvika direkt UV-exponering i sol/solarium, hård fysisk träning, varma bad, bastu eller jacuzzi, swimmingpool, eller bad i hav.

Använd alltid solskydd på det behandlade området efter och kontinuerligt mellan behandlingstillfällen.

Microneedling

Microneedling är en avancerad nålbehandling som syftar till att öka hudens produktion av kollagen. Med Microneedling kan man effektivt behandla bland annat ärr, fina linjer och rynkor, förstorade porer, celluliter och hudbristningar.
Vi erbjuder Microneedlingbehandlingar av ansikte, hals, dekoltage, ärr och bristningar med mera.

Från 1 500 SEK

Värt att veta om Microneedling

Microneedling är en kontrollerad, fraktionerad och riktad nålbehandling som stimulerar hudens tillväxtfaktorer och kollagenproduktion. Behandlingsmetoden används till att läka akneärr, kirurgiska ärr och ärr av brännskador. Microneedling är det senaste genombrottet inom hudföryngring och används mot åldrad hy där våra behandlingar ger en tydlig huduppstramning och en mer fast hud.

Resultaten är jämförbara med fraktionerad laserbehandling men utan biverkningar och med minimal återhämtningstid. Microneedling sker med en automatiskt vibrerande apparat med ett antal sterila engångsnålar som skapar en stor mängd microkanaler i huden. Detta säkerställer effektivt upptag av det behandlingspreparat som används och en kollagenstimulerande effekt djupt nere i huden. Det serum vi använder innehåller hyaluronsyra och B5-vitamin.

Microneedling kan användas för att behandla:

 • Slapp och åldrad hud

 • Rynkor och fina linjer

 • Rökrynkor runt munnen

 • Acneärr

 • Stora porer

 • Missfärgade ärr (ex efter acne, kirurgi och brännskador)

Behandling med microneedling sker med minsta möjliga obehag och bedövningskräm kan användas, själva behandlingen går snabbt, det tar endast 5-10 minuter per behandlat område. Vanligtvis krävs 3-6 behandlingar för att nå ett optimalt resultat med ca 4-6 veckors mellanrum. Många ser resultat redan efter första behandlingen men mer varaktiga resultat kommer att synas efter 3-6 behandlingar och din huds kondition kommer att fortsätta att förbättras under de närmaste 6-12 månaderna efter en kur och i kombination med de rekommenderade hudvårdsprodukterna.

Läkningstiden efter genomförd behandling är kort, huden kommer att vara lite röd och lätt svullen upp till en vecka. Det är viktigt att du följer våra råd efter behandlingen. Eftersom vi reagerar olika på en behandling är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem.

Möjliga biverkningar

Efter behandlingen är rodnad, lätt svullnad, ömhet och värmeökning normalt i behandlat område. Rodnaden lägger sig vanligtvis efter några timmar eller nästkommande dag.

Eftervårdsråd

Du kan återgå till normala aktiviteter direkt efter behandlingen. De vanligaste reaktionerna på huden efter några dagar är vanligtvis torrhet, flagnande hud, lätt rodnad och lätt svullnad.

Du bör undvika att ta på det behandlade området de närmaste timmarna. Undvik att duscha, bada eller rengöra området samma dag som du behandlats. Du skall under 12 timmar undvika smink på huden som blivit behandlad för att minska infektionsrisk. Byt till rent örngott och handduk.

Under de första 48 timmarna efter behandling bör du undvika direkt UV-exponering i sol/solarium, hård fysisk träning, varma bad, bastu eller jacuzzi, swimmingpool, eller bad i hav.

Använd alltid solskydd på det behandlade området efter och kontinuerligt mellan behandlingstillfällen.

Plasmapen med Plaxel Plus

Plasmapen är en revolutionerande teknologi som gör det möjligt att, utan kirurgi eller injektioner, strama upp slapp hud både i ansiktet och på kroppen eller ta bort hudflikar och fräknar.
Vi arbetar med plasmapennan Plaxel Plus som är revolutionerande på så sätt att den inte lämnar mörka prickar utan är skonsammare och lämnar istället ljusare prickar än andra fabrikat och har mycket kortare läkningstid.
Vi erbjuder behandlingar så som borttagning av milier/fräknar, behandling av panna, hals, ögonlock bristningar med mera.

Från 1 400 SEK

Värt att veta om Plasmapen

Plasmapennan är ett revolutionerande ansiktslyftningsprocedur som utan operation, den stramar och lyfter huden med omedelbara resultat. Plasmaljus är en icke-kirurgisk icke-invasiv behandling som krymper överflödig hud, påsar och rynkor.

Plasmapennan ger ifrån sig en liten plasma-blixt som hoppar från spets till hud i mikro-millimeterstorlek. Denna ytliga punkt minimerar huden i sin omedelbara närhet. Huden runt plasma-blixten stramar upp och drar cellerna närmare varandra, det är den enda behandlingen som framgångsrikt minskar överskott av hud. Området som ska behandlas bedövas med kräm i 45 minuter innan behandlingen.

Plasmapen har en rad olika användningsområden så som att lyfta hängande ögonlock, strama upp slapp hud under ögonen, lyfta ögonbrynen, korrigera djupa rynkor och fina linjer, korrigera ojämn hud, såsom bristningar, ärr, gropar och ojämnheter, korrigera slapp hud på kinderna och halsen men kan även användas till att avlägsna hudflikar, milier, pigmentfläckar eller solfläckar och andra skönhetsfläckar.

Beroende på hudtyp, ålder, område och behandlingens intensitet är resultatet individuellt. Man kan bara strama åt en viss mängd hud vid varje behandlingstillfälle, så personer med mycket överflödshud kan behöva flera behandlingar. 2-4 behandlingar har visat sig vara optimalt för personer med väldigt mycket överflödig hud. Många tycker att det räcker med en behandling.

Vi arbetar med Plaxel Plus som är en revolutionerande typ av plasmapen där karbonseringen / de svarta prickarna inte syns, istället blir det ljusa prickar som läker mycket snabbare än andra fabrikat. de första en till två dagarna syns prickarna. Detta är marknadens första plasmapen med just denna teknik. Vid ett kirurgiskt ingrepp opererar man vanligtvis bort överflödet av huden men vid Plasma Pen-behandling stramar man gradvis upp huden genom att öka kollagenproduktionen i hudens ”dermis” nivå. Ökad kollagen medför en naturlig friskare, fastare hy med mycket lyster och fukt i huden.

Möjliga biverkningar

Omedelbart efter behandlingen kan det finnas en brännande eller svidande känsla, detta kommer vanligtvis att minska under dagen, om det är särskilt obekvämt eller kvarstår under en längre period, kan en antiinflammatorisk medicin som baserat på Ibuprofen användas.

Under de fem första dagarna efter behandlingen är det normalt att svullnad uppstår. Detta är speciellt vanligt runt ögonen och kan vara i flera dagar och kan leda till störningar i synen under den inledande perioden. Kall kompress eller is kan användas för att minska svullnaden, om svullnaden är svårare kan en antiinflammatorisk medicin och / eller antihistamin bidra till att lindra svullnaden.

Eftervårdsråd

Undvik att använda smink på det behandlade området åtminstone de tre första dagarna, helst ska smink undvikas till dess att sårskorporna trillat av naturligt.

Efter behandlingen ska du undvik alla direkta värmekällor som ex. sol, bastu osv i minst två veckor efter behandlingen. Simning och bastu är tillåten igen när alla skorpor har trillat av och såret är helt läkta. Solarium får ej användas under de närmsta 3 månaderna. Drick mycket vatten och ta gärna extra tillskott av C-vitamin och Zink. Är du rökare så har du ett långsammare blodflöde, detta kommer medföra att läkningsprocessen tar längre tid.

Sårskorpor kommer att bildas på det behandlade området, detta kommer i första hand att vara brunt eller svart på ytan av huden och flaga av under de följande dagarna. Efter att skorporna har trillat av kommer en ny, rosa hud, denna hud måste skyddas från direkt solljus i minst 3 månader och högt solskydd ska användas (spf 50).

Eftervården är mycket viktig och måste följas noggrant. Om det börjar bli varmt eller rött eller om det förekommer något annat obehag, vänligen kontakta kliniken för råd eftersom det kan tyda på att en infektion har utvecklats. Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel.

Kemisk peeling

Kemisk peeling är en populär hudvårdsbehandling som syftar till att förbättra och föryngra hudens utseende. Genom att använda en kombination av syror, avlägsnar peelingen skonsamt det yttersta hudlagret, vilket stimulerar cellförnyelse och främjar en jämnare hudton. Resultatet är en friskare, strålande och ungdomlig hy, redo att möta världen med nytt självförtroende. 
Kemisk peeling kan avsevärt förbättra en rad hudproblem, såsom att minska fina linjer och rynkor, ljusa upp pigmentfläckar, behandla akne och akneärr, samt strama upp slapp hud. Dessutom bidrar behandlingen till att förbättra hudens textur och övergripande utseende, vilket gör den mjukare och mer strålande. Kemisk peeling är en utmärkt lösning för att ge nytt liv åt trött och livlös hud och för att uppnå en fräsch och förnyad känsla.

Från 950 SEK

Värt att veta om Kemisk peeling

Kemisk peeling har blivit ett populärt val inom hudvård för att revitalisera och förnya hudens utseende. Med hjälp av en blandning av aktiva syror, tar denna behandling bort det översta hudlagret på ett skonsamt sätt, vilket främjar cellregenerering och bidrar till en mer enhetlig hudfärg. Efter en kemisk peeling får huden en hälsosam lyster och en ungdomlig känsla, vilket ger dig det självförtroende du behöver för att möta världen.

Kemisk peeling har vunnit stor popularitet som en effektiv metod för att ge nytt liv åt huden och förbättra dess utseende på flera sätt. Genom att applicera en kombination av kraftfulla syror, avlägsnas det yttersta hudlagret varsamt, vilket stimulerar celldelning och förbättrar hudtonen. Behandlingen ger huden en hälsosam, strålande och ungdomlig look, vilket boostar ditt självförtroende inför varje ny dag.

Behandlingen är känd för att kunna ge märkbara förbättringar på en mängd olika hudåkommor. Bland annat kan den minska förekomsten av fina linjer och rynkor, ljusa upp mörka fläckar orsakade av pigmentering, behandla akne och minska synligheten av akneärr, samt ge en fastare och mer tonad hud. Utöver detta hjälper behandlingen till att förbättra hudens textur och känsla, vilket resulterar i en smidigare och mer strålande hy.

Kemisk peeling erbjuder även en rad andra fördelar, såsom att öka hudens fuktbalans, förbättra hudbarriären och öka kollagenproduktionen. Genom att stimulera hudens naturliga föryngringsprocess kan kemisk peeling vara en fantastisk lösning för att ge trött och glåmig hud en uppfriskande och förnyande behandling.

Möjliga biverkningar

Kemisk peeling kan ha vissa biverkningar, även om de oftast är milda och temporära. Det är viktigt att vara medveten om dessa för att kunna ta välgrundade beslut om behandlingen. Möjliga biverkningar inkluderar:

 • Rodnad: Efter en kemisk peeling kan huden bli röd och känslig, likt en solbränna. Rodnaden varar vanligtvis i några timmar upp till några dagar, beroende på styrkan av peelingen.

 • Torrhet och fjällning: Det är normalt att uppleva torrhet och fjällning av huden efter en kemisk peeling, eftersom det översta hudlagret avlägsnas. Detta försvinner oftast inom några dagar och kan hanteras med återfuktande hudvårdsprodukter.

 • Svullnad: Vissa personer kan uppleva svullnad efter en kemisk peeling, särskilt runt ögonen och kinderna. Denna biverkan är oftast temporär och minskar inom några dagar.

 •  Överkänslighet: Huden kan bli mer känslig för solen efter en kemisk peeling. 

 • För att minimera riskerna för biverkningar är det viktigt att konsultera en erfaren behandlare och följa deras rekommendationer för eftervård.

Eftervårdsråd

Efter en kemisk peeling är det viktigt att ta hand om din hud på rätt sätt för att främja läkning och optimera resultatet. Huden kan bli torr och känslig efter behandlingen. Använd en mild, icke-irriterande återfuktande kräm för att återfukta huden och lindra eventuell torrhet och stramhet.

Undvik att pilla! Eftersom huden kommer att fjälla och exfoliera naturligt, är det viktigt att inte pilla eller skrubba bort fjällande hud. Detta kan leda till irritation, ärrbildning och ojämn pigmentering. Huden är mer känslig för solen efter en kemisk peeling. Använd solskydd med hög solskyddsfaktor (minst SPF 30) och undvik direkt solljus under läkningsprocessen.

Rengör huden med en mild, icke-irriterande rengöringsprodukt. Undvik starka och exfolierande produkter under läkningsprocessen, eftersom dessa kan irritera huden. Försök att undvika att använda makeup på det behandlade området under de första dagarna efter en kemisk peeling. Detta ger huden tid att läka och minskar risken för infektioner och irritationer.

Om du upplever obehag, svullnad eller värme i huden, kan du applicera kalla kompresser för att lindra dessa symtom.

Tandblekning

Vem vill inte ha ett bländande hollywood-leende? Med Beyond Dent erbjuder vi en professionell kliniktandblekning för att bleka dina tänder.
En full behandling är 60 minuter lång men du kan välja en behandling på 40 minuter om du blekt dina tänder tidigare eller 20 minuter om du nyligen blekt dina tänder och bara vill fräscha upp.

Från 500 SEK

Värt att veta om Tandblekning

Alla vill ha ett vackert leende, men naturligt vita tänder är tyvärr ingen självklarhet. Rökning, snus, mat, kaffe, te och vin påverkar färgen. Även sjukdom och mediciner kan orsaka missfärgningar, dessutom minskar vitheten med åren.

Vi erbjuder professionell kliniktandblekning med Beyond Dent som är en av marknadens mest skonsamma och effektiva metoder. En full behandling tar upp till 60 minuter och tänderna blir i genomsnitt sju nyanser vitare efter behandlingen.

Behandlingen går till så att vi först fastställer tändernas vithet med hjälp av Vitapan Vita Classics tandkarta, en hållare sätts sedan in i munnen för att hålla isär käkarna och läpparna. En skyddsgel appliceras längs tandköttskanten och en gel med väteperoxid appliceras på tänderna och därefter aktiveras gelen med LED ljus, under behandlingen byts gelen ut tre gånger. Behandlingen avslutas med att på nytt fastställa tändernas vithet.

Det är viktigt att du försöker hålla din mun still under behandlingen så inte skyddsgelen flyttar på sig. Det kan i så fall orsaka att delvis blekning av den exponerade delen av tandköttet.

Resultatet är alltid individuellt men i genomsnitt bleks tänderna upp till sju nyanser vid en full behandling. Tandsten och lagningar och sprickor i tänderna kan blekas i annan grad är dina tänder.

Eftervårdsråd

Du bör undvika att äta, dricka och röka 4 timmar direkt efter din behandling.

Koppning / Cupping

Koppning är en massagemetod med vakuumkoppar som syftar till att öka cirkulationen och dra ut slaggprodukter som kroppen sedan kan göra sig av med. Koppning är särskilt effektivt för att öka cirkulationen, mjuka upp mycket spända muskler, lindra smärta och dra ut slaggprodukter ur kroppen.
De blå ringarna som kan uppstå och som vi ofta ser på elitidrottare är ofarliga och försvinner inom ett par dagar. Den främsta orsaken till att ringarna uppstår är att cirkulationen är sämre i det behandlade området, om cirkulationen är god uppstår normalt inga märken.

Från 450 SEK

Värt att veta om Koppning

Cupping eller koppning är en effektiv behandling som närmast kan jämföras mer djup massage och ursprungligen kommer från traditionell kinesisk medicin och har använts i tusentals år.

Man talar om tre huvudsakliga former av koppning. Koppningsmassage är när vakuumkoppar eller silikonkoppar används för att långsamt massera valda delar av kroppen. Torrkoppning innebär att man placerar vakuumkoppar på strategiskt utvalda platser antingen kopplat till tryckpunkter eller direkt på ett skadat område och låter dessa sitta under en kortare period. Våtkoppning går till på samma sätt som torrkoppning med skillnaden att man efter en kort stund av torrkoppning tar bort kopparna och punkterar huden med antingen nålar eller skalpell och sedan åter appliceras kopparna över området. Den metod vi använder oss av är torrkoppning.

När kopparna appliceras så känns det lite tight till en början medan huden sugs upp i koppen, men den känslan försvinner fort medan flera koppar placeras. Undertrycket justeras i kopparna och vi kontrollerar att det inte gör ont någonstans. Ganska snart vänjer sig din kropp vid känslan av kopparna och du får svårt att urskilja de individuella kopparna som är utplacerade. Kopparna lämnas mellan 5 och 20 minuter beroende på vad som behandlas och hur du upplever det. När trycket i undertrycket i kopparna släpps kommer en lättnadskänsla. När alla koppar är avlägsnade masseras det behandlade området lätt.

När kopparna sitter på huden lyfter de och lättar på bindväven vilket ökar blod- och lymftillströmningen till hud och muskler i området. Lymfsystemet ansvarar för att rensa ut slaggprodukter och toxiner från kroppen och med koppning ger du kroppen en lymfboost.

 • Skapar extra avslappning i mycket spända muskler

 • Ökar blodcirkulation

 • Hjälper till att släppa på muskelknutor

 • Rensar kroppen från toxiner och slaggprodukter

 • Gynnsamt för lymfsystemet

 • Mjukar upp och påskyndar läkning i bindväv/fascia och muskler

 • Smärtlindring

 • Aktiverar dåligt aktiverade muskler

Det är viktigt att förstå att de röda ringar som syns efter koppning inte är blåmärken, det är väldigt ovanligt att de gör ont. Blåmärken uppstår av fysisk påverkan som stötar eller slag, koppning är det motsatta. I stället för att trycka eller stöta din hud och dina muskler så lyfter och drar koppning. De röda märkena är resultatet av att blod dras till området, ju mörkare området är desto mer blod, lymfa och toxiner har dragits upp dit under behandlingen. Märkena finns kvar allt mellan några timmar upp till flera dagar. Oftast minskar märkenas intensitet när man behandlar flera gånger.

Eftervårdsråd

Tänk på att dricka mer vatten än vanligt efter koppningen. Du har satt fart på lymfsystemet och extra vätska hjälper till att skölja ut toxiner och slaggprodukter. Duscha inte direkt efter din behandling och håll det behandlade området täckt och varmt. Det är normalt att känna sig matt och lätt illamående dagen efter din koppningsbehandling, det är din kropp som behandlar och gör sig av med toxiner och slaggprodukter.

De positiva effekterna med koppning blir tydligare och starkare med tiden så regelbundna behandlingar rekommenderas.